Zaměstnanci

Jana Steinová

jana.steinova[at]gmail.com; 2. patro, č. dveří 95a (lichenoherbáře)
Vedoucí skupiny
diverzita a fylogeneze mykobiontů a fotobiontů rodu Cladonia

David Svoboda

david.svoboda[at]email.cz; 2. patro, č. dveří 94, tel. 221 951 658
ekologie epifytů, bioindikace, floristika vybraných skupin lišejníků
Studijní poradce pro zaměření lichenologie, kurátor herbáře lišejníků UK v Praze (PRC)

Studující

Kamila Dědková

kamila.dedkova@natur.cuni.cz, 2. patro, č. dveří 95a (lichenoherbáře)
Pluralita fotobiontů ve stélkách lišejníků


Heda Ghlimová

ghlihe[at]seznam.cz, 2. patro, č. dveří 95a (lichenoherbáře)
Lišejníky na substrátech bohatých na kovy s důrazem na hadce

Štěpán Jerhot

stepan.jerhot@natur.cuni.cz, 2. patro, č. dveří 85
Role basidiomycetních kvasinek v lišejníkové symbióze


Eliška konečná

2. patro, č. dveří 95a (lichenoherbáře)
Fylogenomika v rámci rodu Cladonia

Jakub Starosta

pumlic[at]gmail.com, 2. patro, č. dveří 85
fylogeneze rodu Physconia, fylogeografie a populační structura P. muscigena

Věra Vtípilová

vera.vtipilova[at]natur.cuni.cz
Asociace lišejniků a bezobratlých živočichů s důrazem na roztoče

Externí spolupracovníci

František Bouda

Vedoucí mykologického odd. Národního muzea
saxikolní druhy rodu Rhizocarpon, epifytické lišejníky pralesovitých porostů střední Evropy
lisejniky.eu

Jiří Malíček

jmalicek[at]seznam.cz, Botanický ústav AV ČR
taxonomie vybraných skupin lišejníků, ekologie a diverzita lichenoflóry evropských lesů, cytometrie
národní databáze a atlas lišejníků ČR

Zdeněk Palice

zdenek.palice[at]ibot.cas.cz, Botanický ústav AV ČR
taxonomie, chorologie a ekologie mikrolišejníků; efemerní, neviditelné a málo známé korovité druhy; lišejníky ČR, střední a severní Evropy

Ondřej Peksa

opeksa[at]zcm.cz; Západočeské muzeum v Plzni, odd. botaniky
lichenofloristika (inventarizační průzkumy, dlouhodobé sledování epifytů, výzkum ohrožených biotopů), fotobionti lišejníků, popularizace přírodních věd

Lada Syrovátková

Národní muzeum