Aktuální nabídka témat

Pokud máte vlastní návrh na téma, neváhejte nás kontaktovat.

BP+DP: Fotobionti rodu Cladonia: přízemní vs. vystoupavá keříčkovitá stélka
SIS, letáček
vedoucí: J. Steinová jana.steinova[at]gmail.com

BP+DP: Vliv nadmořské výšky na diverzitu fotobiontů
letáček
vedoucí: J. Steinová jana.steinova[at]gmail.com

BP+DP: Populační struktura druhu Cladonia stellaris
SIS: BP, DP, letáček
vedoucí: J. Steinová jana.steinova[at]gmail.com

BP+DP: Studium bioakumulačních schopností lišejníků a mechorostů ve vztahu k recentně relevantním polutantům
vedoucí: J. Steinová jana.steinova[at]gmail.com

BP: Houbové choroby dřevin a epifyticke lišejníky (SIS)
DP: Hynutí jasanů a lišejníky (SIS)
vedoucí: David Svoboda david.svoboda[at]email.cz

BP+DP: Taxonomická a chemická studie vousatců ze skupiny Bryoria fuscescens/implexa ve střední Evropě
vedoucí: J. Malíček jmalicek[at]seznam.cz
SIS: BP, DP

BP+DP: Rozmnožování lišejníků z hlediska stability biotopů ve světle evolučních teorií
vedoucí: J. Malíček jmalicek[at]seznam.cz
SIS: BP, DP

BP: Refugia lišejníků (SIS)
DP: Refugia epifytických lišejníků v Česke republice (SIS)
vedoucí: J. Malíček jmalicek[at]seznam.cz

BP+DP: Diverzita sterilních lichenizovaných krust ve střední Evropě
SIS: BP, DP
vedoucí: J. Malíček jmalicek[at]seznam.cz

BP: Adaptace saxikolních makrolišejníků k extremním klimatickým podmínkám v polárních a vysokohorských oblastech (SIS)
vedoucí: J. Malíček jmalicek[at]seznam.cz

BP+DP: Taxonomická studie epifytických korovitých lišejníků skupiny Lecanora pallida
SIS: BP, DP
vedoucí: J. Malíček jmalicek[at]seznam.cz

BP: Integrative taxonomy - hledání nových znaků pro rozlišování "kryptických" lišejníků (SIS)
vedoucí: J. Malíček jmalicek[at]seznam.cz

DP: Efemerní lišejníky ve střední Evropě (SIS)
vedoucí: Z. Palice zdenek.palice[at]ibot.cas.cz

DP: Taxonomická studie skupiny Lecanora polytropa ve střední Evropě (SIS)
vedoucí: Z. Palice zdenek.palice[at]ibot.cas.cz

DP: Lišejníky jedlo-bukových lesů v NP Muránská planina (SIS)
vedoucí: Z. Palice zdenek.palice[at]ibot.cas.cz