Úvod

Lichenologie je obor věnující se studiu lišejníků. Lišejníky jsou jedním z nejznámějších příkladů symbiotických interakcí, a to konkrétně mezi houbovým partnerem (mykobiontem) a fotosyntetizujícím partnerem (fotobiontem). V naší pracovní skupině se věnujeme studiu diverzity a fylogeneze obou hlavních partnerů, dále se zabýváme ekologií a biologií lišejníků, či studiem jejich bioindikačních schopností.

Lichenologii je možné se u nás věnovat v rámci bakalářského, magisterského i doktorského studia. Studenti jsou zapojováni do řešených projektů či mohou přijít s tématem vlastním. U nás řešené studentské práce obvykle zahrnují jak terénní, tak laboratorní část, jejich poměr je možné „ušít na míru“ danému zájemci. Protože lišejníky osídlují různorodé substráty a habitaty, v rámci terénní části mají studenti možnost navštívit různá zajímavá místa; od vlhkých údolí po výslunné skály, od nížinných lesů po vrcholky hor, od mořského pobřeží po severskou tundru. V rámci laboratorní části se studenti můžou seznámit se širokým spektrem metod: mikroskopie, moderní molekulární metody, základní chemická analýza (TLC), zakládání ekologických pokusů, či kultivační metody.

Vzhledem ke komplexní podstatě lišejníkové symbiózy mají řešená témata často přesah do příbuzných oborů - především mykologie a algologie, ale také napr. obecné ekologie nebo ochrany životního prostředí.

Poznávejme lišejníky

Chcete se naučit lišejníky? Vyrazte s námi do terénu.Czech-Norwegian cooperation in lichenology - Towards understanding the species delimitation in the lichen genus Cladonia


BRYOLOGIE na katedře botaniky