Aktuality

Speciální lichenologická exkurze 2017

Proběhne v termínu 18.-21.9. 2017 v Borové Ladě na Šumavě. Neváhejte s přihlašováním, počet míst je omezen a místo je atraktivní. Exkurze proběhne společně s Mykologicko-fytopatologickou exkurzí na jednom místě. Bližší info David Svoboda.


Speciální exkurze kryptogamologická 2017

Proběhne v termínu 17.-26.6. 2017. Pojede se na Moravu a do Karpat jako loni společně s exkurzí k Vegetanci střední Evropy pod vedením Jardy Vojty. Neváhejte s přihlašováním, počet míst je omezen. Na exkurzi se budou ukazovat mechorosty, houby, lišejníky a jiné kryptoobjekty. Bližší info David Svoboda či Zdeněk Soldán.


Journal club 2016

Každou středu od 15 hodin probíhá v herbářích ve druhém patře Benátská 2 journal club se zaměřením na lichenologické a fotobiontí články. Každé setkání se podrobně rozeberou dva až tři příspěvky, jejichž výsledky jsou zpravidla ostře kritizovány, takže diskuze slouží hlavně k inspiraci při psaní vlastních článků a k zamyšlení, čeho se v publikacích vyvarovat. Vhodné zvláště pro studenty! Zájemci o účast přijďte nebo pište J. Malíčkovi, aby vás zařadil do maillistu pro rozesílání článků.


Bryologicko-lichenologické setkání na Třebíčsku

Srdečně Vás zveme na jarní bryologicko-lichenologické setkání, které se bude konat v podhůří Vysočiny, na Třebíčsku, a to ve dnech 21. až 24. dubna 2016. Tento atraktivní region navštívíme již potřetí (1990 – Třebíč, 1998 – Březník). Ubytování je zajištěno v Mohelenském mlýně, přímo na břehu Jihlavy pod Mohelenskou hadcovou stepí. Účast je nutné nahlásit nejpozději do 31. března 2016 e-mailem Jardovi Šounovi (jasoun@ centrum.cz). Můžete se těšit na hadcové stepi, skály i staré lesní porosty v údolích řek Jihlavy, Oslavy a Chvojnice. Bližší informace k setkání budou zaslány přihlášeným účastníkům v průběhu jarních měsíců.
Jarda Šoun & Jiří Malíček


IV. Československá lichenologická konference

Vážení lichenologové, profesionální i amatérští, rád bych touto cestou vyhlásil IV. československou lichenologickou konferenci. Oproti předchozím ročníkům dochází ke změně místa konání! Kolegyně Martina Zahradníková nás pozvala do Vlasenice u Kamenice nad Lipou, kde bychom měli najít pěkné zázemí a milé hostitele. Konference je plánována ve dnech 24. 2.–26. 2. 2016 v kulturním domě ve Vlasenici (http://kdvlasenice.cz/). Přihlášky s uvedením názvu a formy příspěvku (přednáška, poster) zasílejte na adresu opeksa@zcm.cz do 20. 12. 2015, krátký abstrakt (nejlépe anglicky) a předpokládanou délku příspěvku do 17. 1. 2016. Další informace na webu či e-mailem u Ondry Peksy.
Ondřej Peksa, Martina Zahradníková & David Svoboda